TAVO har öppnat sin fjärde butik i Uleåborg

TAVO har öppnat en ny butik i Uleåborg, som är företagets fjärde försäljningspunkt. ”Genom det här implementerar vi vår affärsidé att betjäna tunga trafikens kunder i en större utsträckning i hela Finland. Vi har lyckats att rekrytera en kompetent personal till våra nya butik för att hantera vårt beprövade driftskoncept”, säger Perttu Laakso, vice VD för TAVO.

Uleåborgs butiken finns på industriområdet i Rusko vid Posantie 6a. Den totala ytan av butik och lager är cirka 500 m². ”I våra nya butik betjänas kunderna av ett team som består av fyra personer. Vårt mycket omfattande centrallager ligger i Tammerfors, varifrån lagerpåfyllningar och leveranser till Uleåborg sköts snabbt”, säger försäljningschef Marko Äikäs.