Glad och trygg midsommar!

Vi önskar alla en gld och säker midsommar!
Våra butiker är stängda 25.-27. Juni, men telefondejouren fungerar normalt under hela midsommaren.